Tag: phich giu nhiet elmich

Phích Giữ Nhiệt ELMICH T10 – 2245209

Phích Giữ Nhiệt ELMICH T10 - 2245209 (1L) Phích Giữ Nhiệt ELMICH T10 - 2245209 (1L) là một sản phẩm đắc lực trong việc bảo quản và giữ nhiệt cho

Phích Giữ Nhiệt ELMICH L5 – 2246389

Phích Giữ Nhiệt ELMICH L5 - 2246389 (500ml) Phích Giữ Nhiệt ELMICH L5 - 2246389 (500ml) là một sản phẩm hoàn hảo để bảo quản các món thức ăn dạng