Tag: bình nước giữ nhiệt lock & lock

Chất lạ trong bình nước Trung Quốc rất độc

Kết quả kiểm tra, đánh giá cho thấy rằng, chất lạ chứa trong bình nước Trung Quốc rất nguy hiểm cho sức khỏe người dân nếu hít phải loại chất