Tag: binh giu nhiet 1l

BÌNH GIỮ NHIỆT 1L

Dung tích: 1L Nhà sản xuất: Zebra - Thái Lan