Tag: bình đựng nước giữ nhiệt có vòi

Bình giữ nhiệt có vòi rót, phễu lượt 1.5L

- Nguyên liệu: Inox 304, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe khi sử dụng. Đã được TT.Quatest 3 chứng nhận là sản phẩm đạt an toàn tiếp xúc với

Bình giữ nhiệt có vòi rót, phễu lượt 1.6L

Bình giữ nhiệt có vòi rót, phễu lượt 1.6L - Nguyên liệu: Inox 304, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe khi sử dụng. Đã được TT.Quatest 3 chứng nhận