BÌNH GIỮ NHIỆT INOX ZEBRA 0.36L – TRENDY

BÌNH GIỮ NHIỆT INOX ZEBRA 0.36L - TRENDY

BÌNH GIỮ NHIỆT INOX ZEBRA 0.36L – TRENDY

Dung tích: 0.36L
Nhà sản xuất: Zebra – Thái Lan