BÌNH GIỮ NHIỆT INOX ZEBRA 0.26L – TRENDY

BÌNH GIỮ NHIỆT INOX ZEBRA 0.26L - TRENDY

BÌNH GIỮ NHIỆT INOX ZEBRA 0.26L – TRENDY

Dung tích: 0.26L
Nhà sản xuất: Zebra – Thái Lan